Vormingen

Zonder een degelijke vorming weet de militant natuurlijk niet waarvoor hij nu juist aan een actie deelneemt. We kunnen als organisatie dus onmogelijk geloofwaardig overkomen indien onze actievoerders niet zouden weten waarvoor ze actie staan te voeren.  We sturen daarom dan ook geen mensen de straat op zonder scholing. Onze militanten moeten weten en kunnen uitleggen waarom en waarvoor (of waartegen) ze actievoeren. Geen actie zonder vorming, zonder vorming geen actie.
Door de vormingen en lezingen die we organiseren kunnen onze leden, sympathisanten en gewoon geïnteresseerden zich dus blijven informeren. De vormingen, lezingen en soms zelfs heuse colloquia kunnen over allerhande zaken gaan, zoals economie, politiek, ecologie, enz. Het is niet omdat een bepaald thema aan bod komt of een bepaalde spreker het woord voert dat Voorpost als organisatie hiervoor ideologisch ook achter dat thema of die spreker staat. We kunnen onszelf enkel maar verbeteren en onze kennis verbreden door allerhande meningen, opinies en invalshoeken te aanhoren en te leren kennen.

Via deze link vind je de verslagen van onze vormingen, lezingen, info avonden, enz. van de afgelopen jaren terug. Daarnaast bezoeken we vaak ook tentoonstellingen of doen we culturele uitstappen naar steden of allerhande andere plaatsen, zowel in het binnen als buitenland.