Voorpost tijdschrift

Naast het voeren van acties, het organiseren van leerrijke vormingen en het houden van allerhande kameraadschappelijke activiteiten geeft Voorpost ook een eigen tweemaandelijks tijdschrift uit, de Revolte.

De allereerste Revolte werd in februari 1980 gepubliceerd. Het doel van het hebben van een eigen tijdschrift was toen nog steeds dezelfde als vandaag de dag, om onze eigen militanten en sympathisanten te informeren over de afgelopen acties en de komende, maar meer nog om onze militanten de kans te geven hun eigen schrijftalent te ontplooien door hen de mogelijkheid te bieden zelf de Revolte van artikels te voorzien, en ten slotte ook om onze leden onder andere via het blad ideologisch te vormen.

De meeste artikels in de Revolte zijn zodoende van de hand van eigen militanten, aangevuld met bijdragen van sympathisanten en kenners van bepaalde onderwerpen.
De onderwerpen die in de Revolte aan bod komen zijn steevast uiteenlopend en gaan over alledaagse politiek, de afgelopen Voorpost acties, nationalisme, heidendom, ecologie, Nieuw Rechts, economie, Europees nationalisme, enz.
Kortom, een super interessant blad waar menig lid om de twee maanden reikhalzend naar uitkijkt!