Ons symbool, de Algiz rune

Het symbool van Voorpost is de Algiz rune, ook wel gekend onder de naam levensrune. De runen is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren. Naast het feit dat runen gewone letters zijn dragen ze ook nog ieder een specifieke betekenis. Zo symboliseert de Algiz rune de levensboom en het (jeugdige) leven in het algemeen, en bescherming.

In 1976 werd er door de eerste militanten van Voorpost gekozen om de levensrune als symbool aan te nemen. Dit enerzijds als teken van opvolging van de toentertijd uitdovende nationalistische organisatie ‘Were Di’ die op ideologisch vlak haast volledig overeenkwam met Voorpost. En anderzijds voor de sterke symbolische waarde die toen nog voor de Algiz rune algemeen gold als ‘Jong blijft het leven dat ter eeuwigheid voert’, kenmerkend voor de jonge generatie militanten die zich in die jaren zeventig afzette tegen het flauwere flamingantisme dat toen de hoofdstroom vormde binnen de Vlaamse Beweging. Een nieuwe generatie jonge militanten die een ideologisch sterker onderbouwde koers wensten te varen en een ideologisch alternatief wensten te bieden op de neoliberale wereld en het socialisme dat toentertijd nog heel Oost-Europa in haar dictatoriale greep hield.

In de jaren tachtig poneerde Ralph Blum een nieuwe en vandaag de dag zeer populaire stellingname omtrent de betekenis van de runen. Hierdoor kwam de Algiz rune ook te staan voor ‘bescherming’. Iets wat tevens naadloos aansluit bij Voorpost want hiermee vat ze het doel van onze organisatie zeer mooi samen in één beeld, de bescherming van het volk en haar cultuur tegen al diegene die haar kwaad wil aandoen.

Waar de Algiz rune opduikt is Voorpost dan ook nooit ver uit de buurt, zo staat ze op allerhande Voorpost zaken zoals onze kledij, zelfklevers, affiches, enz. maar uiteraard ook op de kringvlaggen en duikt ze af en toe zelfs op in het straatbeeld.