Richtlijnen manifestatie Middelburg

Voorpost streeft ernaar dat de manifestatie tegen Merkel zonder incidenten verloopt. Zoals altijd doen wij een beroep op jullie allen om een positieve bijdrage te leveren aan deze manifestatie. Wij willen op 21 april het echte Voorpost geluid laten horen. Sterke argumenten uitgedragen middels stevige toespraken maar ook door ludieke creatieve uitingen.

Voorpost streeft naar duidelijkheid voor alle mensen die naar onze manifestatie toe komen. Zowel goedwillende manifestanten als de kwaadwillende personen of groeperingen hebben recht op voorhand te weten wat Voorpost wel en niet accepteert.

Algemeen: Mensen die (ook) lid zijn van andere organisaties, zijn uiteraard welkom. Echter de manifestatie is geen platform om reclame te maken voor andere organisaties. Iedere organisatie heeft recht op eigen manifestaties, Voorpost respecteert dat ten volle. Andersom zullen wij er dan ook op toezien dat het een echte Voorpost manifestatie blijft.

Concreet:

  • Voorpost heeft zelf een aantal spandoeken/borden/affiches beschikbaar voor deze manifestatie. Dat wil zeggen dat andere spandoeken/borden/affiches niet zijn toegestaan, zonder vooraf te zijn overlegd door Voorpost. Tot 19 april kan je een foto opsturen van het spandoek/bord/affiche dat je wilt mee nemen, dan kijkt Voorpost of het wordt toegestaan;
  • Voorpost zorgt zelf voor het geluid. Het meenemen van megafoons of andere geluidsinstallaties is niet toegestaan;
  • Voorpost hecht veel waarde aan de OUDE Nederlandse vlag (Prinsenvlag). De oude Oranje-Blanje-Bleu kleuren zijn voor ons de kleuren van de opstand en onverzettelijkheid. Neem de vlag mee en behandel hem met respect. De huidige nationale vlag (rood-wit-blauw) is natuurlijk ook welkom. Voor beide vlaggen geldt dat we als voorwaarde stellen dat ze onbedrukt/onbeschreven zijn;
  • Andere vlaggen van Europese landen zijn ook toegestaan. Het is echter onwenselijk dat de beeldvorming wordt overheerst door een overvloed aan vlaggen van een enkel andere land. Daarom spreken we af dat per ander Europees land maximaal 1 vlag gevoerd wordt;
  • Nadat je bent gearriveerd op de plek van de manifestatie is het de bedoeling dat je op deze plek blijft. Het in- en uitlopen, (als dit al wordt toegestaan door de politie) is onwenselijk. De manifestatie is geen duiventil;
  • Het is niet toegestaan voor en tijdens de manifestatie alcohol (of drugs) te gebruiken;
  • De Voorpost-ordedienst zal toezien op naleving van bovenstaande richtlijnen. Aanwijzingen van de Voorpost-ordedienst dienen te worden opgevolgd. Voorpost houdt zich het recht voor mensen bij de manifestatie te weigeren of te verwijderen.

Ben je het niet eens met één of meerdere bovenstaande richtlijnen? Blijf dan weg!
Deze richtlijnen zullen je bij aankomst op de manifestatielocatie ook nog op papier uitgereikt worden.

Graag tot ziens op 21 april in Middelburg!