Over Voorpost

De nationalistische vereniging Voorpost, opgericht in 1976 is een Heel-Nederlandse actiegroep met activiteiten in het huidige Nederland, Vlaanderen, Zuid-Vlaanderen en Zuid-Afrika, Voorpost is niet partijpolitiek gebonden, niet gesubsidieerd en dus geheel onafhankelijk. Statutair beoogt Voorpost de behartiging van de belangen van al wie kan worden beschouwd als te behoren tot de Nederlandse etnische gemeenschap. Voorpost is in de eerste plaats dus Nederlands, ja meer zelfs: Heel-Nederlands.

Wat wil Voorpost?
Voorpost wil een onafhankelijk Vlaanderen, inclusief de ons ontstolen gebieden zoals Komen, Moeskroen, Edingen, de Jekervallei en uiteraard onze hoofdstad Brussel. Voorpost wil in die hoedanigheid dan ook logischer wijze de Vlaamse Rand rond Brussel vrijwaren van de verder oprukkende verfransing. De kunstmatige belgische staat is een overbodige bureaucratische moloch en dient dan ook volgens Voorpost te worden afgeschaft.
Voorpost wil een volksbewust Herenigd Nederland, dat zijn eigenheid en identiteit verdedigt. Voorpost wil een Herenigd Nederland dat aandacht heeft voor alle Nederlandse volksgemeenschappen waar dan ook ter wereld (in Europa maar ook in het zuiden van Afrika) en dat weerbaar is tegen verengelsing, veramerikanisering en vervreemding.
Voorpost wil dat aan de teloorgang en de versnippering der Nederlanden een einde komt. Voorpost wil dat Vlaanderen en Nederland samen, als een Nederlandse federatie, hun plaats innemen in een nieuw Europa: een verenigd Europa der vrije volkeren, waar ook de Bretoenen, Basken en Catalanen een eigen staat hebben. Een sterk Europa ook, dat op het internationale vlak krachtig de eigen belangen verdedigt.

De Nederlanden
Voorpost is Heel-Nederlands. Dat houdt in dat wij in het hele Nederlandse taalgebied – Nederland en Vlaanderen – werkzaam zijn. Waarom? Omdat Vlaanderen (de historische Zuidelijke Nederlanden) net zo Nederlands is als de huidige Nederlandse staat (de historische Noordelijke Nederlanden). Een hereniging is dan ook in alle opzichten (cultureel, economisch, historisch, enz.) meer dan logisch.
Met het oog op het Europa van morgen zou zulk Herenigd Nederland, met ongeveer 21 miljoen inwoners zich tevens als taalgemeenschap kunnen handhaven tussen de ons omringende taalblokken. Duitsland heeft alvast bewezen dat een vreedzame samenvoeging van gelijkaardige landsdelen “Realpolitik” is. Wanneer de Nederlanden?

Wat doet voorpost?
De voornaamste taak van Voorpost is en blijft actie! Met deze acties trachten we bepaalde onderwerpen in de media te krijgen, druk uit te oefenen op de politiek, een morele steun te zijn voor volksgenoten, enz. Voorpost Vlaanderen was zo bijvoorbeeld de voorbij jaren actief met acties langs de taalgrens, met acties tegen het Belgische koningshuis, met acties voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen (een eerste stap naar een herenigd Nederland). Daarnaast is Voorpost zeer actief in de Vlaamse rand rond Brussel om het Vlaams karakter te behouden.
In Nederland voerde Voorpost voornamelijk tegen de taalverloedering, tegen drugs en pedofilie.
En uiteraard wordt er zowel in Vlaanderen als Nederland natuurlijk veel actie ondernomen voor dierenwelzijn (dus tegen ritueel slachten), tegen de falende migratiepolitiek en islamisering van Vlaanderen, de Nederlanden en Europa.
Naast actievoeren organiseren we ook nog tal van vormingen over diverse onderwerpen gegeven door allerhande sprekers met kennis van zaken, organiseren we in de winter, lente en zomer weekeindes,  enz. tevens heeft Voorpost haar eigen solidariteitsproject dat ieder jaar voor honderden minderbedeelde Vlamingen een zeer aangename Kerst voorziet, publiceert Voorpost ook haar tweemaandelijks ledenmagazine Revolte,  enz. enz. heel veel activiteiten dus zeker en vast voor ieder wat wils!

Wie is voorpost?
Voorpost wordt geleid door gedreven vrijwilligers. De leden zijn afkomstig uit alle geledingen uit de Vlaamse en Nederlandse maatschappij. Liefde voor het volk staat voorop, liefde voor Vlaanderen en Nederland is de drijfveer. De werking van Voorpost is verdeeld over Kringen en Kernen om zo lokaal mogelijk te werken.