Onze werkwijze

Voorpost geeft haar ideologie vorm en inhoud door het drukken en verspreiden van klevers, folders, plakkaten, brochures en diverse lectuur. Voorpost voert actie en Voorpost geeft scholing.
De werking van Voorpost is gestoeld op een drietal pijlers; actie, vorming en kameraadschap. Deze drie-eenheid kan niet los van elkaar worden gezien.

Actie
Voorpost is een actiegroep, dat wil zeggen dat we onze ideeën kenbaar maken door middel van acties. Deze acties kunnen verschillend van karakter zijn. Hoe we actie voeren hangt geheel van het doel af. Soms voeren we op ludieke wijze actie, soms op provocerende wijze, soms door middel van bezettingsacties.
Kijk in de vele nieuwsberichten voor mooie voorbeelden of bekijk ons actiemateriaal.

Vorming

We sturen geen mensen de straat op zonder scholing. Onze militanten moeten weten en kunnen uitleggen waarom en waarvoor (of waartegen) ze actievoeren. Geen actie zonder vorming, zonder vorming geen actie.

Kameraadschap
Voorpost hecht sterk aan een sfeer van onderling vertrouwen. Daarom organiseert Voorpost regelmatig bijeenkomsten zoals de kameraadschap-avonden en het Pinksterkamp om de onderlinge band te versterken. We hebben regelmatig terugkerende activiteiten, een kleine greep:

  • Nieuwjaarsreceptie
  • Pinksterkamp
  • Heel-Nederlands Voetbaltoernooi
  • Europse Kameraadschapsavond voor de IJzerwake
  • Lezingen
  • Joelfeest

Hiernaast houden we trektochten, culturele uitstapjes, zangavonden en sportieve ontmoetingen.