Joelfeest

Wij zijn geen folkloristen of reactionairen. We willen niet terug naar het verleden, maar we zien het belang van traditie in. We zien het gebrek aan traditie in een zielloze, ontspoorde gemeenschap, die men nog nauwelijks gemeenschap noemen kan. Het Joelfeest is een traditie, het is een moment waarop we ons moeten concentreren op de essentie van ons bestaan, ons laten doordringen door de aanwezigheid van het eeuwige opperwezen dat we erkennen.

Ondanks dat het Joelfeest een ontegensprekelijk Heidens gebeuren is kan dit vaak ook voor onze Christelijke leden een mooie gelegenheid tot bezinning zijn en speelt het kameraadschappelijke samenzijn uiteraard ook een, niet aan een specifieke religie verbonden,  belangrijke rol.