Voorzitter Voorpost

De eerste Vlaamsgezinde prikkels kreeg Bart mee tijdens zijn jeugdjaren in een Vlaamsgezinde jeugdbeweging. Hij groeide op in de Vlaamse Ardennen en in de taalgrensgemeenten kwam hij al vrij vlug in aanraking met de verfransing en de daaraan gekoppelde vervreemding.
De frustraties stapelden zich op en Bart vond in 2006 zijn weg naar Voorpost, de manier van werken bij Voorpost hadden een grote indruk op hem. De directe acties, de straatagitatie, ideologisch gevormd worden en de kameraadschappelijke bijeenkomsten stonden op zijn lijf geschreven. Deze drie essentiële pijlers van Voorpost: Actie, Vorming en Kameraadschap werden al vlug een basisbegrip in de verdere levensloop van Bart. De keuze was vlug gemaakt en in 2007 trad hij toe als bestuurslid van de nationale Voorpostraad. Na drie jaar engageerde hij zich als secretaris van Huizen van Vlaamse Solidariteit, een taak die hij tot op heden met veel plezier uitvoert. In 2015 nam hij de grote stap om de fakkel over te nemen van Johan Van Slambrouck en werd nationaal Voorzitter van Voorpost. Bart leidt Voorpost met volle overgave en onderhoud de contacten met andere nationalistische organisaties en tracht deze uit te breiden. Samen met een stevige Voorpostploeg leidt hij Voorpost naar het rechte spoor, als stormram voor het nationalistisch ideaal!