De Prinsenvlag

De Prinsenvlag, ook gekend als Oranje-Blanje-Bleu (OBB) of Geuzenvlag is doorheen de geschiedenis en meer bepaald in onze Gouden Eeuw het symbool van ons Nederlandse volk geweest. Onze vader des vaderlands Willem van Oranje schonk ze ons en daardoor is de vlag onlosmakelijk met onze natie en met onze geschiedenis verbonden. Deze vlag werd gedragen tijdens de Opstand tegen de Spaanse bezetting, bij de onafhankelijkheidsverklaring der Nederlanden in 1581 (het Plakkaat van Verlatinghe dat zowel het huidige Vlaanderen als Nederland omvatte), op onze schepen tijdens de Gouden Eeuw, enz. Doorheen de hele Nederlandse geschiedenis zal ze naast de rood-wit-blauwe variant blijven opduiken bij het volk, zowel in Nederland als in Vlaanderen, en zelfs bij officiële functionarissen. De verwijten dat het een partijvlag zou zijn of een ‘extreem-rechts’ symbool raakt natuurlijk kant noch wal. Die kleine vijftien jaar partijsymboliek kunnen echt niet op tegen de honderden jaren trotse volks en natiesymboliek die de Prinsenvlag uitdraagt en verzinnebeeld.

Deze vlag is en blijft dan ook vandaag de dag nog steeds dé Nederlandse vlag bij uitstek die niet enkel het symbool is van het huidige Nederland maar van alle Nederlanders. Ook die in de historische Zuidelijke Nederlanden (het huidige Vlaanderen) waar de vlag door de Vlamingen gedragen wordt als het teken van een Herenigd Nederland. En ook in Zuid-Afrika waar de Boere-Afrikaner bevolking hun Nederlandse wortels en cultuur zeker en vast nog niet vergeten zijn.
Daarom in de geest van Willem van Oranje, in de geest van het Nederlandse volk, dragen wij de Prinsenvlag uit.

 

OBB

De Prinsenvlag, dé vlag van de Opstand en van de Verenigde Nederlanden. Toen in het verleden maar ook nog steeds in het heden!