De militant en sympathisant

Zonder leden geen gedurfde acties, geen informerende pamfletten, geen leerrijke vormingen, geen onvergetelijke weekeindes, geen mooie webstek, enz. Kortom, onze leden zijn en vormen Voorpost. Zonder hen was Voorpost nooit de organisatie kunnen worden die ze vandaag de dag is, die haar doelstelling resoluut achterna jaagt en een breed gamma aan uiteenlopende activiteiten kan aanbieden.

Sommige van onze leden staan steevast klaar om in weer en wind mee actie te voeren, anderen weten dan weer interessante sprekers te strikken voor lezingen, nog anderen helpen maar al te graag met het inpakken van onze Kerstpakketten voor de minderbedeelde Vlamingen, enz. enz. En hoe de militant zich ook inzet, op welke manier dan ook, allen geven ze het gevoel onmisbaar te zijn voor Voorpost, allen vervullen ze een aanvullende taak in het verwezenlijken van onze doelstellingen. Doelstellingen zoals het trachten te bekomen van een veilige plek voor onze jeugd, een sterk Herenigd Nederland, een nationalistische levenswijze met respect voor het volk, haar cultuur en de natuur.
Voorpost is zodoende méér dan enkel maar een nationalistische organisatie, het is een familie, een Huis, waar ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen talenten, zijn steentje aan bijdraagt.