Voorpost werd ontvangen door de vicaris-generaal van de bisschoppen.

2016-05-30 stop islamisering katholiek onderwijs4