Grote opkomst voor deze problemathiek, de mensen willen duidelijk dat Vlaanderen Vlaams blijft, zo ook haar onderwijs.

2016-05-30 stop islamisering katholiek onderwijs3