Voorpost voert actie aan het Koninklijk paleis te Brussel