Voorpost voert actie tijdens de Mandelalezing in Den Haag