Voorpost voert actie bij het GroenLinkscongres in Utrecht