Nieuwjaarsreceptie Rijnmond

10 januari 2015

 Klik hier om de foto in zijn origineel formaat weer te geven. Een sfeervolle zaal vulde zich met Voorposters en belangstellenden voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van Voorpost Rijnmond. De lokale kringleider verwelkomde de aanwezigen en vatte het programma samen.  Actieleider Florens van der Kooi vertelde aan de hand van mooie foto’s en filmbeelden over de activiteiten van het afgelopen jaar. Florens besloot met de agenda van het komende half jaar, waarin behalve de vaste activiteiten ook de aankondiging van de nieuwe webwinkel werd vermeld. Gastspreker en oud-Revolte hoofdredacteur, publicist en vast medewerker van Rechtsa...


09 januari 2015
De nieuwe Revolte is uit, 24 pagina’s geheel in kleur! Het strijdblad voor Nederland en Vlaanderen nummer 171 heeft onder andere de volgende onderwerpen: - Voorzitterswissel: een vraaggesprek met Johan Vanslambcourk en Bart Vanpachtebeke - De filosofische benadering van 'ecologie'(deel 2) - 25 jaar val de de muur van de schande! - De Europese identiteit her...
07 januari 2015
Naar aanleiding van deislamitische aanslag te Parijs wenst Voorpost in de allereerste plaats zijn medeleven te betuigen aan de familie en vrienden van de slachtoffers van deze terroristische daad. Onder de roep van Allah Akhbarvermoordde men 12 mensen die hun journalistieke beroep uitoefenden en trachtte men het tijdschrift Charlie Hebdo en ...
20 december 2014
Gij sterren zijt getuigen die stil ons gadeslaan. Als alle broeders zwijgen, in zwakheid ondergaan. Wij willen ‘t woord niet breken, niet wijken in ’t gevecht, Wil prediken en spreken van strijd om erf en recht. Voor het Joelfeest van dit jaar hadd...
30 november 2014
Een honderdvijftigtal mensen heeft op zondag 30 november het Colloquium ‘Identitair verzet in Europa’ van Voorpost te Edegem bezocht. Het moet gezegd, de middag was sterk georganiseerd en zat goed in elkaar met een behoorlijk aantal sprekers en zelfs tussendoor muzikaal vermaak. Er stonden ook allerlei kraampjes met boeken en tijdschriften die u niet in de lokale boekhandel zult tegenk...
29 november 2014
Huizen van Vlaamse Solidariteit bied een volwaardig alternatief om mensen in nood van eigen volk te helpen. - Tijdens de eindejaarsperiode bezorgen wij honderden voedselpakketten aan Vlamingen in financiële nood. De noodhulp gaat in de eerste plaats nog altijd na...

Agenda

01 februari 2015
Nieuwjaarsreceptie Vlaamse Solidaire Vakbond
Zondag 1 februari: nieuwjaarsreceptie VSV De Vlaamse Solidaire Vakbond nod...
06 februari 2015
7e Activistenweekeinde
Voor de 7de maal op een rij, wordt door Voorpost Nederland weer het activis...

Multimedia

© 2004 - 2015 Voorpost - Alle rechten voorbehouden - Gebruiksvoorwaarden